Postkort Hjemmefra

Kulturstationen Humlebæk

Titlen Postkort hjemmefra peger på det hjemlige som tema. Udstillingens værker forholder sig på forskellig vis til det konkrete fysiske sted, vi hver især kalder hjem, men i lige så høj grad til de psykologiske lag, der betoner et hjem gennem mange års brug, og de ordløse landskaber der prenter sig ind i ens sind.

Kulturstationen er Humlebæks nedlagte posthus. Det ligger praktisk talt for enden af perronen på Humlebæk Station. For tiden bruges stedet som borgernes kulturhus. Det har tydelige spor fra tiden som postkontor – skift i gulvbelægning, væggenes farver, de gamle skilte. Udstillingens værker vil forholde sig til stedets historie, husets nuværende brug og rummenes helt unikke, sanselige kvaliteter.

Anne Sofie Skjold Møller, Ellen Hyllemose, Torgny Wilcke, Filip Vest, Emilia Bergmark og Frederik Albrecht, Anette Harboe Flensburg, Bjørn Poulsen, Karen Gabel Madsen og Amalie Gabel.